Bornholmudvalget

Udvalgets formål er at fremme klatring på Bornholm, herunder at varetage klatresportens nationale og internationale interesser på Bornholm

Udvalget arbejder med tre fokusområder

Synlighed og samarbejde

Afholdelse af den årlige festival, Bornholm on the Rocks, med støtte fra DKLAF samt DBKKs årlige åbne klubture til Bornholm

Sikre information og synliggørelse af klatremulighederne på Bornholm via klatreguides, websites, apps, sociale medier, skiltning m.m.

Bidrage til sikring af ansvarlighed og bæredygtighed – kulturarv, andre brugere osv.

Sikre et godt samarbejde med Egeløkke, Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, koncessionshavere, Destination Bornholm, de bornholmske medier, udenlandske interessenter, m.fl.

Udvikling

Stå for rutebygning (boulder, sport og trad)

Igangsætning af øvrige udviklingstiltag, der understøtter klatringen

Vedligehold og sikkerhed

områder, ruter, lokaliteter, tilgange, udstyr

Udvalget består af:

  • Kim Moltved Christiansen (Formand)
  • Annette Vilen
  • Stefan Jacobsen
  • Peter Haremoës
  • Laust Højmark
  • Malwina Tarka
  • Emil Nordly Traidl
  • Jakob Hansen (Bornholms Klatreklub)
  • Erling Strauss
  • Jens Mørch